Focus op golf
Golf is er voor jong en oud, ook als je minder makkelijk beweegt
 
 
 

Dit is een nieuwe pagina.


Artikel uit de PZC van 24-11-2018: golf als revalidatietherapie

Focus op Golf wil het revalidatieproces van mensen met een lichamelijke beperking bevorderen. Elke woensdagmiddag wordt op de par-3 baan van De Goese Golf gespeeld. Het ultieme doel: mobiliteit en fysieke stabiliteit verhogen. Wat ook telt: mensen uit hun isolement halen en laten participeren in de samenleving. In Zeeland staat golf als revalidatiesport echter nog in de kinderschoenen. ,,Blijkbaar is er toch een soort drempel.’’

Golf als revalidatietherapie: focus op de uitdaging, niet op de beperking

Ben van den AarssenZe willen doorpakken, ergens in het vroege voorjaar. Met een clinic voor mensen met een lichamelijke beperking. ,,We zijn toe aan de tweede slag.’’ Een eerdere poging leverde niet het beoogde resultaat op. Negen aspirant-golfers met een beperking meldden zich aan. In de praktijk kwamen er de voorbije zomer een stuk of wat minder opdagen. Onder leiding van golf-pro Jorn Vonck werden de eerste beginselen van de sport aangeleerd. De meest enthousiaste deelnemers bleven komen en volgden een serie lessen, om zich verder te bekwamen. Zij behaalden de baanpermissie, zeg maar het golfvaardigheidsbewijs. Het draagvlak is echter nog te smal om van een succes te spreken. ,,Blijkbaar is er toch een soort drempel.’’ Als voormalig revalidatiearts weet Evert van der Kaay als geen ander hoe belangrijk het is om te blijven bewegen, ook als fysieke beperkingen in de weg lijken te zitten. Samen met Ida Vermeiden, voorheen huidarts, gaf hij de aanzet tot de Werkgroep Zeeuwse Golfers Met Een Beperking (ZGMB). Chris Versteeg, docent LO en tennisleraar met ervaring in het rolstoeltennis, haakte aan bij het initiatief. Wat hen verbindt: passie voor golf en de overtuiging dat hun sport tal van revalidatiemogelijkheden biedt. ,,Golf heeft een positief effect op je hele gezondheid en welbevinden. Je oefent je evenwicht en beweegt volop. Het biedt kansen aan mensen die willen blijven bewegen na bijvoorbeeld een beroerte, hoofdletsel, de ziekte van Parkinson of MS.’’ Dit jaar stond vooral in het teken van een zorgvuldige voorbereiding. Er werd rondgekeken op de golfbaan Leeuwenbergh in Den Haag, een plek waar al jaren met veel succes wordt gegolfd door mensen met een lichamelijke beperking. ,,Een hechte groep, zowel de spelers als de vrijwilligers die hen begeleiden.’’ De Zeeuwse werkgroep benaderde alle relevante organisaties, van NOCNSF en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) tot regionale overheden. Uiteraard werden ook contacten gelegd met het Goese revalidatiecentrum en andere partijen in het paramedische netwerk. De Goese Golf stelde faciliteiten en materiaal beschikbaar. Er kan gespeeld worden op de kleine par-3 baan , hoewel dat in de praktijk wel zijn beperkingen heeft. ,,Een rolstoel op de green is taboe. Een zekere mate van mobiliteit is nodig.’’ Sportkoepel NOCNSF stelde een startsubsidie beschikbaar en ook de NGF deed een duit in het zakje. Vanuit de bond is Ramon van Wingerden een belangrijk adviseur. Hij is de spil in het netwerk en kent de weg naar bewegingsagogen die speciaal zijn opgeleid om golf in revalidatietherapie aan te kunnen bieden. Een paragolfer kan door het NGF ter beschikking worden gesteld. Wat tot dusver ontbreekt: voldoende deelnemers. ,,Misschien komt het door het vroegere imago van golf. Te vaak wordt nog gedacht dat het een dure en elitaire sport is. Terwijl het juist een heel toegankelijke sport is, voor iedereen. ’’ De eerste clinic was voor de leden van de werkgroep een belangrijk leermoment. De oorspronkelijke naam werd als een belemmering gezien. Sindsdien heet het initiatief Focus op Golf. De zaterdag als beoogde speeldag bleek in de praktijk ook een hobbel. ,,Voor de spelers, maar zeker ook voor de mensen die hen moeten brengen en ophalen.’’ Daarom wordt in Goes nu op woensdagmiddag gespeeld, met gemiddeld een drietal deelnemers.  Bij voldoende deelname worden op zaterdag nieuwe golflessen gestart met Jorn Vonck. In maart 2019 vindt een nieuw clinic plaats. Sinds kort zijn er positieve contacten met Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB), wat mogelijk voor een nieuwe impuls zorgt. Ook worden revalidatieartsen in de regio opnieuw benaderd. ,,Golf bevordert het revalidatieproces. Je leert het lichaam weer te controleren. Het is ook een sport met een sterk sociaal karakter. Golf geeft zelfvertrouwen en haalt mensen uit hun isolement.’’ Focus op Golf staat een zogeheten ketenbenadering voor. Niet alleen wordt de golfsport geïntroduceerd bij deelnemers met een beperking. Op termijn moeten zij volwaardig lid worden van een golfvereniging en onderdeel worden van een social community.